หมวดหมู่: ศิลปวัฒนธรรม

“เจ้าเมืองน่าน” ผู้จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี

ในช่วง พ.ศ.๒๒๙๗–๒๓๒๗ หัวเมืองล้านนาต่าง ๆ พยายามแข็งข้อต่อพม […]

“พระธาตุแช่แห้ง” เรื่องเล่าขานกับตำนานของชาวล้านนา

“พระธาตุแช่แห้ง” ตั้งอยู่ภายในวัดพระธาตุแช่แห้ง อำเภอภูเพียง […]

วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร (วัดจ๊างก้ำ)

เดิมมีชื่อว่า วัดหลวงกลางเวียง เจ้าผู้ครองนครน่าน พญาภูเข่ง […]

โฮงเจ้าฟองคำ บ้านเก่าแก่อายุเกือบ200ปี สร้างจากไม้สักหลังใหญ่สไตล์ล้านนา

โฮงเจ้าฟองคำ ตั้งอยู่ที่ถนน สุมนเทวราช ซอย 2 อำเภอเมืองน่าน […]

ประวัติ ต้นตระกูล”เมืองเล็น” ใน จ.น่าน

ต้นตระกูล เมืองเล็น เดิมเป็น ชนเผ่า”ไทลื้อ”อยู่ใ […]